Personlig träning och hälsokonsultation

Screening friskvard4life.jpg

Personlig träning för dig som vill nå dina mål och få hjälp på traven. Du kanske har ett specifikt lopp eller annat som du behöver extra hjälp med träningen till. Vi går igenom dina specifika behov och önskemål tillsammans och ser till att du får den hjälp som behövs.

En personlig tränare kan lägga upp kostschema, göra övningar och hjälpa dig se över din livsstil.

Träning och hälsokonsultation för dig som: 
– Vill förebygga och bli bättre i din kropp oavsett vilket besvär du har. 
– Går eventuellt redan på massagebehandlingar, men vill eller behöver komplettera med något mer regelbundet och förebyggande.

Här kommer vi under 45 minuter att: 
– Blanda kortare undersökningar av din kropp utifrån de besvär som du har
– Samtala i form av konsultation, råd och MI (Motivation Interview) 
– Utforma tips på träning, stretch och ev behandlingar som skulle kunna gynna och passa just din kropp och vardag.

Efter cirka en till två veckor kommer vi att ha en 15 minuter uppföljning via telefon för att se hur det känns för dig med det förebyggande arbetet.

Målet med den personliga träningen

Att jobba mot mål är det enskilt viktigaste för att du ska lyckas med din träning. Vi sätter upp dina mål och jobbar i små steg för att du ska nå dem. När du jobbar med oss får du dessutom följande fördelar:

– Vi väcker dina tankar och synsätt på vad du själv kan göra och förändra i din vardag för att få en hållbar livsstil och förebygga just dina besvär.
– En förståelse till vad, hur och varför du gör som du gör och hur det påverkar din kropp. 
– Stöttning och motivation till att börja och sedan fortsätta.