Personlig Träning / Rehab

För dig som har problem med knän, rygg, axlar m.m.
Friskvård 4Life vägleder dig som behöver hjälp med rehabilitering genom att ge dig övningar som passar din kropps rörelsemönster och ser till att du utför dem på ett korrekt sätt. Vi går igenom hur ofta du ska träna och hur det ska kännas när du tränar. När du kan dina övningar bokar vi en uppföljning längre fram och ser hur det har gått för dig. Ibland behöver rehabiliteringen kompletteras med massagebehandlingar då  din smärta kan härstamma från stela muskler.