Massage

När du kommer till Friskvård4Life hoppas vi att du känner lugn och harmoni.
Redan här börjar din behandling. Därför att det är först när du känner lugn inom dig, som vi kan ta itu med dina spänningar och blockeringar. 


Varje massagebehandling är unik, precis som varje människa är unik. Behandlingarna utformas helt efter dina behov och alltid på Dina villkor!

Massage är en effektiv behandlingsform vid många skador, muskelstelheter, smärta och annan ohälsa.
I rehabilitering är den därför ett viktigt inslag.

Vanliga symtom där massage brukar fungera mycket bra är : stela/ömma muskler, när du har tränat hårt under lång tid, dålig hållning, musarm, smärta i knän, ryggont, axelproblem, stressrelaterad huvudvärk/nackstelhet med mera.
Faktum är att de flesta krämpor uppkommer på grund av obalanser i kroppen vilket massage hjälper till att balansera upp.

Massagebehandlingarna Fredrik utför är djupgående och kan jämföras med ett rejält träningspass, dina muskler blir riktigt uppmjukade.
Tekniker som används är bindvävsmassage, triggerpunktsbehandling, muskelfokusering för att få en specifik muskel att slappna av med mera, allt beror på vilken teknik som din kropp svarar bäst på och vad du söker för.

Fredrik har fler än 8000 behandlingstimmars erfarenhet men ser ändå varje ny klient med nya ögon, därför att alla har en unik historia.